בית חד-משפחתי המתוכנן כתיבה צרה גבוהה וארוכה, המותירה חצר גדולה ופתוחה. מרפסת, הנמשכת לאורך כל החזית הארוכה של הבית, מטשטשת את הגבול בין חוץ לפנים.
בתהליך הכניסה לבית עובר הנכנס את החצר, צועד לאורך קיר הבית, ונכנס דרך דלת הזכוכית אל חלל כפול, ממנו ישנה גישה אל החלק הציבורי של הבית ואל המדרגות המובילות אל קומת החדרים. חדר המשפחה, הממוקם במפלס ביניים, צופה אל המדרגות והכניסה, יוצר קשר עם הבאים, ומחזק יחד עם “פרוזדור המרפסת” את החיבור בין הקומות.
לבית פתחים גדולים ורחבים לכיוון המרפסת והחצר, ופתחים צרים וגבוהים לכיוון הרחוב, הממסגרים צמרות עצים וגגות רעפים פסטורליים. הניגוד בין הבית המודרני, האפור והמינימליסטי לבין הסביבה הכפרית חודר לתוך הבית ומדגיש את ייחודו.